Kundlösningar

Även om arbetsområden med sakkunskap är viktigt, så finns det ingenting som kan ersätta en lokaliseringspartner som kan din bransch utan och innan. Därför är Translations.com är organiserad i arbetsgrupper. Produktionsgruppen inom varje arbetsgrupp består av språkexperter och tekniska experter med flerårig erfarenhet inom alla områden.

Vi förstår att våra kunder måste hålla sig à jour med regelverk och överensstämmelser, den tekniska utvecklingen och en snabbt skiftande marknad för att effektivt kunna konkurrera och lyckas inom sin sektor. Genom att sätta sig in i frågeställningar, trender och aktuella händelser som formar en bestämd bransch, skapar vår grupp värden som sträcker sig utöver översättning av ord. Kundens målsättning blir vår målsättning.

I varje projekt ingår en grupp med lokaliseringsexperter som leds av en projektledare med djupgående kunskaper om branschen. Projektledaren är som en förlängd arm för kundens grupp, rustad med specialkunskap om alla faktorer som är unika för en bestämd bransch.

Med våra tjänster och lösningar för lokalisering, inbjuder vi dig till att upptäcka hur fokuseringen på arbetsgrupper, satsningen på långvariga samarbeten och våra kunskaper om globalisering och lokalisering kan bidra till din framgång.