Tjänster

Translations.com erbjuder en mängd tjänster för att avgränsa, kartlägga och genomföra stora globaliserings- och lokaliseringsprojekt. Våra tjänster fungerar som en förlängning av er organisation, befintliga resurser kompletteras och värde läggs till där det behövs.

Specialistområden

Translations.com har växt och utvecklats sedan starten och erbjuder nu en rad tjänster och programvaror för språkstöd och lokalisering. Vare sig du behöver en Hmong-tolk för ett föräldramöte, en hel grupp av lokaliseringsspecialister för att testa en programvara på 23 språk eller marknadsföringsmaterial anpassat för både Frankrike och Kanada, så har Translations.com alla resurser. Listan över tjänster inkluderar:

 • Lokalisering av webbplatser
 • Företagsomfattande översättningstjänster
 • Lokalisering av programvara
 • Global varumärkeshantering
 • Kulturell rådgivning
 • Internationalisering
 • Testning och kvalitetskontroll
 • Desktop publishing
 • Teknisk dokumentation
 • Rådgivning inom flerspråkig innehållshantering
 • Flerspråkig sökmotoroptimering
 • Outsourcing av lokalisering