Metod

Det finns inget företag som kan mäta sig med Translations.coms breda och ingående erfarenhet när det gäller globalisering av storskaliga kundinriktade webbplatser. Kort sagt, detta är precis vad vi gör hela dagarna, varje dag. Nyckeln till vår framgång är förmågan att förena kunskaper om arbetsflöde och teknologi med språklig och kulturell anpassning i linje med varumärket.

Lokalisering av programvara är en kärnkompetens på Translations.com. Vi har stor erfarenhet av att leverera lokalt anpassade versioner av både stationära och webbaserade program, för flera olika operativsystem och av hög kvalitet. Med hjälp av industristandardprogram som Alchemy Catalyst och Multilizer kan vi översätta, återanvända, kvalitetskontrollera och testa DLL:er, resursfiler, egenskapsfiler och andra programvarukomponenter som går att översätta. Detta tillsammans med våra egna tekniska metoder för kvalitetskontroll, eliminerar praktiskt taget buggar och problem under slutprovningen av de lokaliserade programvarorna.

Vi hävdar bestämt att det inte finns två likadana kunder och att lösningen som vi föreslår ska återspegla det. Vi är teknikneutrala och har ett rådgivande tillvägagångssätt för avgränsning, kartläggning och genomförande av kundernas projekt. Men det finns naturligtvis några generella metoder för varje projekt, som gör att vi kan garantera ett bra resultat. Behöver du lokalisera programvara eller din webbplats? Låt Translations.com ta fram lösningen på dina globaliseringsbehov.